Wat doen we?

 U kan bij ons terecht voor alle verpleegkundige zorgen. 

Wassen en aankleden
Inspuitingen
Wondzorg en stomazorg
Aandoen van steunwindels/-kousen
Oogdruppels na een oogoperatie
Blaas sondages en -spoelingen
Wekelijks medicatie klaarzetten
Toedienen van sondevoeding
Lavementen

Peritoneale dialyse
Afkoppelen chemo via poortsystemen
Palliatieve zorgen
Intraveneuze en subcutane perfusie


Voor wassen en aankleden is er geen voorschrift vereist. Deze aanvraag wordt door ons rechtstreeks aan uw mutualiteit overgemaakt.
Voor alle andere zorgen is er wel een voorschrift vereist.

KOSTPRIJS
Wij werken via derdebetalersregeling. Deze derdebetalersregeling houdt in dat u geen factuur ontvangt van ons, en ook in de meeste gevallen geen remgelden moet betalen, maar dat wij automatisch factureren aan de mutualiteit waar u bij aangesloten bent. De betaling voor thuisverpleging zit immers inbegrepen bij de “kleine risico’s” die u betaalt. Daarom is het uiterst belangrijk dat u in orde bent met uw zieke- en invaliditeitsverzekering. Voor de patiënten die enkel verzekerd zijn voor de grote risico’s wordt een persoonlijke bijdrage van de patiënt gevraagd. Deze betalingswijze geldt voor alle handelingen waarvoor een nomenclatuur nummer is opgenomen binnen de ziekte-en invaliditeitsverzekering.